Un canvi d'escenari Noves formes d'actuar

L'observació del nostre entorn més proper ens pot fer adonar que s'està produint, de manera general, un notori increment de les demandes tan laborals com a extra laborals. Al nostre entendre els canvis que s'estan produint, ja siguin referits al context com al contingut del treball, donen lloc al fet que l'esforç que hàgim de fer per estar adaptats al nostre entorn sigui cada vegada més gran.

 

Les empreses i les persones han de mobilitzar noves i diferents estratègies per adaptar-se a una realitat cada més canviant i exigent.

 

Això de per si no l'hem de considerar com una cosa negativa, si no sobrepassa uns límits, ja que aquest nou escenari genera l'oportunitat d'adquirir o potenciar noves habilitats, competències que afavoriran, a mig i llarg termini, l'avanç, en definitiva el

desenvolupament tant de les empreses com de les persones, i és clar de la societat.

 

Diuen que l'únic que és segur que roman és el canvi. És per això que és necessari realitzar un procés de re aprenentatge tant d'actituds com de comportaments, que permeti que puguem enfortir-nos, ser més resistents o resilients davant aquesta nova realitat.

 

Però la realitat ens indica que, ara per ara, el cost associat a la problemàtica de l'estrès laboral en els entorns laborals és aclaparador. Els costos directes i indirectes, ja siguin atribuïbles a tractaments mèdics, pèrdua d'hores de productivitat, absentisme per malaltia, disminució del rendiment, rotació de personal, etc., sobrepassa els 240.000 milions d'euros per any.

Potser, tots aquells professionals vinculats amb la gestió dels riscos laborals (empresaris, treballadors, tècnics, representants dels treballadors, etc.), hauríem de canviar la nostra percepció de la realitat respecte a aquest problema, i assumir un paper més proactiu i responsable que afavoreixi la reducció o l'eliminació d'aquest problema, el qual no l'hem de considerar tan sols des de la perspectiva de la salut laboral sinó també l'hem de considerar des de la perspectiva de salut pública i comunitària.

Entorns saludables A la feina busca-hi el somriure

Des de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la CEPTA hem considerat oportú assumir aquest repte. Amb la creació d'aquest espai web volem contribuir a fomentar entorns més saludables. Per aconseguir aquest objectiu hem elaborat uns continguts relacionats amb la temàtica de l'estrès laboral. Els professionals que accedeixin a aquest espai podran consultar directament o enllaçar amb altres pàgines d'entitats de reconegut prestigi per obtenir més informació sobre el fenomen de l'estrès.

A part dels continguts bàsics cada mes, i mitjançant una newsletter anirem ampliant la informació. També oferim en aquest espai la possibilitat de realitzar directament consultes en aquesta matèria.

 

En definitiva, volem que aquest espai contribueixi de manera activa a l'assessorament i assistència tècnica que permeti gestionar el fenomen de l'estrès laboral de manera efectiva.

Rafa Segovia

 

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la CEPTA

Col·laborar a la creació d'entorns saludables que contribueixin al desenvolupament i avanç de les organitzacions alhora que afavoreixin oportunitats de desenvolupament de les persones tant des de la perspectiva personal com professional. Aquesta és la nostra vocació, aquest és el nostre desig.

El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l'entitat executant i no reflecteix necessàriament l'opinió de la FUNDACIÓ per a la prevenció de riscos laborals.

Rambla Nova, 95  |  TARRAGONA  |  Tel. 977 24 23 13 |  oficina.prl@cepta.es

Amb el finançament de: